goal1

goal2

lif3

goal4

goal5

goal6

goal7

goal8

goal9

goal10

goal11

goal12

goal13

lif14lif

goal15

goal16

goal17

heims

MARKMIÐ 10: DRAGA ÚR ÓJÖFNUÐI INNAN OG Á MILLI LANDA

UNDIRMARKMIÐ:

10.1 Eigi síðar en árið 2030 verði varanlegri tekjuaukningu náð fram í áföngum fyrir 40% þeirra íbúa sem fátækastir eru og hraðari en tekjuaukningu miðað við innlent meðaltal.

10.2 Eigi síðar en árið 2030 verði stuðlað að því og öllum gert kleift að taka þátt í félags-, efnahags- og stjórnmálalífi, án tillits til aldurs, kyns, fötlunar, kynþáttar, þjóðernislegs uppruna, uppruna, trúarbragða eða efnahagslegrar eða annarrar stöðu.

10.3 Jöfn tækifæri verði tryggð sem og dregið úr ójöfnuði viðvíkjandi árangri, meðal annars með því að afnema lög, stefnumál og starfsvenjur sem hafa mismunun í för með sér og stuðlað verði jafnframt að viðeigandi lagasetningu, stefnumálum og aðgerðum í þessu tilliti.

10.4 Tekin verði upp stefnumál, einkum fjárhagsleg, launaleg og á sviði félagslegrar verndar, og auknu jafnrétti náð fram í áföngum.

10.5 Reglusetning og eftirlit með fjármálamörkuðum og -stofnunum heimsins verði bætt og beiting slíkra reglna efld.

10.6 Tryggt verði aukið fyrirsvar og að rödd þróunarlanda heyrist betur þegar ákvarðanir eru teknar innan alþjóðlegra stofnana á sviði efnahags- og fjármála til að auka skilvirkni, trúverðugleika, áreiðanleika og lögmæti þeirra.

10.7 Greitt verði fyrir skipulegum, öruggum, reglulegum og ábyrgum fólksflutningum og för fólks, meðal annars með því að hrinda stefnumálum á sviði fólksflutninga í framkvæmd á skipulegan og vel stýrðan hátt.

10.a Meginreglan um sérstaka og mismunandi meðferð í þágu þróunarlanda, einkum þeirra sem eru skemmst á veg komin í þróun, verði framkvæmd í samræmi við samninga Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.

10.b Ýtt verði undir opinbera þróunaraðstoð og fjárstreymi, meðal annars beina, erlenda fjárfestingu, til ríkja þar sem þörfin er mest, einkum landa sem eru skemmst á veg komin í þróun, Afríkulanda, smáeyþróunarríkja og landluktra þróunarlanda, í samræmi við landsáætlanir þeirra og fyrirætlanir.

10.c Eigi síðar en árið 2030 verði kostnaður vegna millifærslu peninga farandlaunþega lækkaður niður í minna en 3% og leiðum til peningasendinga lokað sem hafa í för með sér kostnað sem er yfir 5%.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Alþjóðadagur um afnám alls kynþáttamisréttis 21. mars

gegnrasisma21. mars 2016 markar 15 ár frá frá upptöku Durban yfirlýsingarinnar og aðgerðaráætlunarinnar sem samþykkt var á heimsráðstefnunni gegn kynþáttahyggju, kynþáttafordómum, útlendingafælni og skyldu umburðarleysi, sem haldin var í Suður Afríku árið 2001. Yfirlýsingin og aðgerðaráætlunin er staðfesting á eindregnum vilja alþjóðasamfélagsins til að taka á fordómum á innlendum, svæðisbundnum og alþjóðlegum vettvangi, og er að sama skapi viðurkenning á því að ekkert ríki er laust við fordóma.

Nánar...

Ójöfnuður aldrei meiri en árið 2015

Ójöfnuður í heiminum heldur áfram að aukast og hefur aldrei verið meiri en árið 2015.ojofnudur oxfam

Samkvæmt skýrslu Oxfam á ríkasti hundraðshluti mannkyns meiri auðæfi en hin 99 prósentin samanlagt. Í skýrslunni eru nokkrir hlutir nefndir sem stjórnvöld þurfa að beita sér fyrir til þess að snúa þróuninni við. Það er meðal annars að innheimta verður skatta og uppræta skattaskjól, útrýma launamun kynjanna og bæta almannaþjónustu.

Hægt er að nálgast skýrsluna í heild á heimasíðu samtakanna og frétt RÚV hér.

Markmið númer tíu

Slide10Markmið númer 10 í röðinni af hinu nýju markmiðum um sjálfbæra þróun lýtur að því að draga úr ójöfnuði innan og á milli landa.

Leiðir til þess að ná því markmiði fela meðal annars í sér að auka tekjuvöxt fátækustu einstaklinganna, stuðla að jöfnum tækifærum og draga úr ójöfnuði meðal annars með því að tryggja viðhlítandi löggjöf. Einnig á að fylgjast með alþjóðlegum fjármálamörkuðum og tryggja að reglugerðir um viðskipti séu til staðar og að þeim sé fylgt.

Umfjöllun UNYANET um markmiðið
Fréttaskýring

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18