goal1

goal2

lif3

goal4

goal5

goal6

goal7

goal8

goal9

goal10

goal11

goal12

goal13

lif14lif

goal15

goal16

goal17

heims

MARKMIÐ 11: GERA BORGIR OG AÐRA BÚSETU MANNA ÖRUGGA OG SJÁLFBÆRA FYRIR ALLA

UNDIRMARKMIÐ:

11.1 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum tryggður aðgangur að fullnægjandi, öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði og grunnþjónusta og fátækrahverfi endurbætt.

11.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum veittur aðgangur að öruggum, aðgengilegum og sjálfbærum flutningakerfum á viðráðanlegu verði og öryggi á vegum bætt, einkum með auknum almenningssamgöngum, þar sem sérstök áhersla verði lögð á þarfir þeirra sem eru í viðkvæmum aðstæðum, kvenna, barna, fatlaðs fólks og eldra fólks.

11.3 Eigi síðar en árið 2030 verði efld sjálfbær þéttbýlismyndun fyrir alla og geta til skipulagningar og stýringar, sem byggist á þátttöku, á samþættum og sjálfbærum nýbyggðum manna í öllum löndum.

11.4 Viðleitni til þess að vernda og tryggja menningar- og náttúruarfleifð heimsins verði efld.

11.5 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið verulega úr fjölda dauðsfalla vegna hamfara og þeirra verða fyrir áhrifum og úr beinu efnahagslegu tjóni, sem hlutfalli af vergri landsframleiðslu á heimsvísu, af völdum hamfara, meðal annars hamfara sem tengjast vatni, þar sem áhersla er lögð á að vernda fátæka og fólk í viðkvæmum aðstæðum.

11.6 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum borga á hvern einstakling, meðal annars með því að beina sérstakri athygli að loftgæðum og meðhöndlun sveitarfélaga á úrgangi og annars konar meðhöndlun úrgangs.

11.7 Eigi síðar en árið 2030 verði almennur aðgangur veittur að öruggum og aðgengilegum grænum svæðum fyrir almenning, einkum konur og börn, eldra fólk og fatlað fólk.

11.a Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg tengsl milli þéttbýlis, þéttbýlla svæða í borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að styrkja áætlanir um byggðaþróun á landsvísu og innan svæða.

11.b Eigi síðar en árið 2020 verði fjöldi borga og nýbyggða manna aukinn verulega og samþykktar verði og komið til framkvæmda samþættum stefnumálum og áætlunum sem miða að aðkomu allra, auðlindanýtni, því að draga úr loftslagsbreytingum og aðlögun að þeim, viðnámi gegn hamförum, og þróuð verði og framkvæmd heildræn hamfaraáhættustýring á öllum stigum í samræmi við Sendai-rammaáætlunina 2015-2030.

11.c Löndum sem eru skemmst á veg komin í þróun verði veittur stuðningur, meðal annars með fjárhags- og tækniaðstoð, til þess að reisa varanlegar og viðnámsþolnar byggingar úr efnum á staðnum.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Markmið númer ellefu

Slide11Ellefta markmiðið af hinu nýju markmiðum um sjálfbæra þróun felur í sér að gera borgir og aðra búsetu manna örugga og sjálfbæra fyrir alla. Það felur meðal annars í sér að fyrir 2030 eigi að tryggja aðgang að fullnægjandi og öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði. Einnig á að auka alhliða aðgengi fólks að öruggum grænum svæðum og opinberum rýmum, sérstaklega fyrir konur, börn, eldra fólk og fatlað fólk.

Lesa má nánar um markmiðið hér

Sjálfbærar borgir 

Lokatillögur opna vinnuhópsins um sjálfbæra þróun

Opni vinnuhópurinn um mótun sjálfbæra þróunarmarkmiða hefur sent Allsherjaþingi SÞ tillögur sínar um sjálfbær þróunarmarkmið en 19. júlí lauk þrettánda og þar með síðasta fundi hópsins í höfuðstöðvum SÞ. Tillaga hópsins inniheldur 17 markmið ásamt 169 undirmarkmiðum sem ná yfir breitt svið sjálfbærra þróunarmála m.a. að draga úr fáttækt og hungri, bæta heilsu og menntun,  gera borgir sjálfbærri og auka verndun skóga og hafsins.

Allsherjarþingið mun fara yfir niðurstöður hópsins og verða þær nýttar sem hluti af Post-2015 þróunaráætlunni sem mun taka við af Þúsaldarmarkmiðunum. 

Hér má finna niðurstöður hópsins

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18