goal1

goal2

lif3

goal4

goal5

goal6

goal7

goal8

goal9

goal10

goal11

goal12

goal13

lif14lif

goal15

goal16

goal17

heims

MARKMIÐ 12: TRYGGJA SJÁLFBÆRA NEYSLU OG FRAMLEIÐSLUMYNSTUR

UNDIRMARKMIÐ:

12.1 Hrundið verði í framkvæmd 10 ára rammaáætlunum um sjálfbæra neyslu og framleiðslu, þar sem öll lönd grípa til aðgerða með iðnríkin í fararbroddi, að teknu tilliti til þróunar og getu þróunarlandanna.

12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði náð fram sjálfbærri stjórnun og skilvirkri nýtingu náttúruauðlinda.

12.3 Eigi síðar en árið 2030 verði hnattræn sóun matvæla á smásölu- og neytendastigi minnkuð um helming á hvern einstakling og dregið úr glötuðum matvælum í framleiðslu- og birgðakeðjum, þar með talinn missir eftir uppskeru.

12.4 Eigi síðar en árið 2020 verði náð fram umhverfisvænni stjórnun íðefna og úrgangs allan vistferil þeirra, í samræmi við samþykktar, alþjóðlegar rammaáætlanir, og dregið verulega úr losun þeirra út í andrúmsloftið, vatn og jarðveg, í því skyni að lágmarka skaðleg áhrif þeirra á heilbrigði manna og umhverfið.

12.5 Eigi síðar en árið 2030 verði verulega dregið úr myndun úrgangs með forvarnarstarfi, takmörkun, endurvinnslu og endurnotkun.

12.6 Fyrirtæki, einkum stór og fjölþjóðleg fyrirtæki, verði hvött til þess að taka upp sjálfbærar starfsvenjur og fella upplýsingar um sjálfbærni inn í skýrslugjafarferli sitt.

12.7 Stuðlað verði, í samræmi við innlenda stefnu og forgangsatriði, að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup.

12.8 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að fólk alls staðar fái viðeigandi upplýsingar og sé meðvitað um sjálfbæra þróun og lífsmáta í sátt við náttúruna.

12.a Þróunarlönd fái stuðning til þess að auka getu sína á sviði vísinda og tækni til þess að þoka neyslu- og framleiðslumynstrum áfram í átt til meiri sjálfbærni.

12.b Þróuð verði tæki og þeim beitt til þess að fylgjast með áhrifum sjálfbærrar þróunar á sjálfbæra ferðaþjónustu sem skapar störf, ýtir undir staðbundna menningu og vörur.

12.c Óskilvirkir styrkir vegna jarðefnaeldsneytis, sem ýta undir sóun, verði lagfærðir með því að uppræta markaðsröskun, í samræmi við innlendar aðstæður, meðal annars með því að endurskipuleggja skattlagningu og því að leggja fyrrnefnda, skaðlega styrki niður í áföngum, þar sem þeir fyrirfinnast, í því skyni að sýna fram á þau umhverfisáhrif sem þeir hafa og um leið að fullt tillit sé tekið til sérþarfa og aðstæðna þróunarlanda og að hugsanlegum, skaðlegum áhrifum á þróun þeirra sé haldið í lágmarki með þeim hætti að fátæk samfélög, sem fyrir áhrifum verða, séu varin.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Stuðlum að jafnrétti, veitum konum og stúlkum aðstoð – skiljum engan eftir

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.

Sagan hófst löngu áður en þú fæddist og hún mun halda áfram lengi eftir þinn dag.
Staðan er sú að sagan er ennþá þín að móta – þetta er saga mannkynsins og jarðarinnar sem við búum á.

Auglýsingarskrifstofan HUMAN fékk það hlutverk að búa til sjö stuttmyndir fyrir
Sameinu þjóðirnar og voru þær frumsýndar á leiðtogafundinum í New York 24 september síðast liðinn, þar sem hin nýju markmið um sjálfbæra þróun voru samþykkt. Stuttmyndirnar varpa sýn á framtíð mannkynsins og hvetja til breytingar á stefnu í þróunarmálum.
pt. 3/7

Bindum enda á fátækt og hungur

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.

Sagan hófst löngu áður en þú fæddist og hún mun halda áfram lengi eftir þinn dag.
Staðan er sú að sagan er ennþá þín að móta – þetta er saga mannkynsins og jarðarinnar sem við búum á.

Auglýsingarskrifstofan HUMAN fékk það hlutverk að búa til sjö stuttmyndir fyrir
Sameinu þjóðirnar og voru þær frumsýndar á leiðtogafundinum í New York 24 september síðast liðinn, þar sem hin nýju markmið um sjálfbæra þróun voru samþykkt. Stuttmyndirnar varpa sýn á framtíð mannkynsins og hvetja til breytingar á stefnu í þróunarmálum.

pt. 2/7

Áhrif loftslagsbreytinga á fæðuöryggi

Samkvæmt nýrri skýrslu um ástand mataröryggis í heiminum, voru um 805 milljónir manns í heiminum vannærð á árunum 2012-2014. Ljóst er að loftslagsbreytingar munu hafa mikil áhrif á fæðuöryggi í heiminum á næstu árum. Er það vegna þess að loftslagsbreytingar auka tíðni og styrkleika óvenjulegra veðurfyrirbrigða, eins og þurrka og illviðri. Einnig er ljóst að yfirborð sjávar mun hækka á næstu árum, sem mun hafa mikil áhrif á lífsviðurværi fólks sem býr við ár og strendur. Loftslagsbreytingar hafa því áhrif á matarframleiðslu, aðgang að matvörum og næringu.

Hér má nálgast skýrslu um fæðuöryggi í heiminum
Heimasíða Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna 
Lesa má nánar um málefnið á heimasíðu World Food Programme (WFP)

Sagan sem þú tekur þátt í að móta

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.

Sagan hófst löngu áður en þú fæddist og hún mun halda áfram lengi eftir þinn dag.
Staðan er sú að sagan er ennþá þín að móta – þetta er saga mannkynsins og jarðarinnar sem við búum á.

Auglýsingarskrifstofan HUMAN fékk það hlutverk að búa til sjö stuttmyndir fyrir
Sameinu þjóðirnar og voru þær frumsýndar á leiðtogafundinum í New York 24 september síðast liðinn, þar sem hin nýju markmið um sjálfbæra þróun voru samþykkt. Stuttmyndirnar varpa sýn á framtíð mannkynsins og hvetja til breytingar á stefnu í þróunarmálum.

Markmið númer tólf

Slide12Markmið númer 12 stefnir að því að tryggja sjálfbæra neyslu og framleiðslumynstur. Það felur í sér að innleiða eigi 10 ára rammaáætlun um sjálfbæra neyslu og framleiðslu og að öll lönd eigi að taka þátt í að tryggja að markmiðið nái fram að ganga.

Það sem er meðal annars vonast til að markmiðið muni leiða af sér er að fyrir 2030 muni vera hægt að ná sjálfbærri stjórnun og skilvirkri notkun á náttúruauðlindum. Einnig er vonast til að að helminga sóun á matvælum og draga úr matartapi við framleiðslu og flutninga.

Hér má fræðast um 10 ára rammaáætlunin
Einnig má benda á íslensku samtökin Vakandi sem vilja auka vitundarvakningu um sóun matvæla

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18