goal1

goal2

lif3

goal4

goal5

goal6

goal7

goal8

goal9

goal10

goal11

goal12

goal13

lif14lif

goal15

goal16

goal17

heims

MARKMIÐ 15: VERNDA, ENDURHEIMTA OG STUÐLA AÐ SJÁLFBÆRRI NÝTINGU LANDVISTKERFA, SJÁLFBÆRRI STJÓRNUN SKÓGA, BERJAST GEGT EYÐIMERKURMYNDUN, STÖÐVA OG SNÚA VIÐ JARÐVEGSEYÐINGU OG SPORNA VIÐ HNIGNUN LÍFFRÆÐILEGS FJÖLBREYTILEIKA

UNDIRMARKMIÐ:

15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði tryggð verndun, endurheimt og sjálfbær nýting landvistkerfa og ferskvatnsvistkerfa og vistkerfisþjónusta þeirra, einkum skóga, votlendis, fjallendis og þurrkasvæða, í samræmi við skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningum.

15.2 Eigi síðar en árið 2020 hafi tekist að efla sjálfbæra stjórnun í öllum gerðum skóga, stöðva skógareyðingu, endurheimta hnignandi skóga og auka verulega nýskógrækt og endurræktun skóga.

15.3 Eigi síðar en árið 2030 verði eyðimerkurmyndun stöðvuð, hnignandi land og jarðvegur endurheimt, þ.m.t. land sem er raskað af eyðimerkurmyndun, þurrkum og flóðum, og unnið að því að koma á jafnvægi milli eyðingar og endurreisnar lands.

15.4 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggð verndun vistkerfa í fjalllendi, þ.m.t. líffræðilega fjölbreytni þeirra, til þess að efla getu þeirra til að gefa af sér ávinning sem er nauðsynlegur sjálfbærri þróun.

15.5 Gripið verði til brýnna og þýðingarmikilla aðgerða til að draga úr hnignun náttúrulegra búsvæða, stöðva tap líffræðilegrar fjölbreytni og, eigi síðar en árið 2020, vernda og koma í veg fyrir útrýmingu tegunda í bráðri hættu.

15.6 Stuðlað verði að sanngjarnri og jafnri skiptingu ávinnings af nýtingu erfðaauðlinda og að viðeigandi aðgangi að slíkum auðlindum samkvæmt alþjóðlegum samþykktum.

15.7 Gripið verði til bráðra aðgerða til að binda enda á veiðiþjófnað og viðskipti með verndaðar tegundir plantna og dýra og takast á við bæði eftirspurn og framboð á ólöglegum afurðum af villtum dýrum.

15.8 Settar verði fram ráðstafanir, eigi síðar en árið 2020, til að koma í veg fyrir aðflutning ágengra framandi tegunda og draga verulega úr áhrifum þeirra á land- og vatnsvistkerfi og forgangstegundum verði stýrt eða þeim útrýmt.

15.9 Gildi vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni verði samþætt, eigi síðar er árið 2020, landsbundinni og staðbundinni áætlanagerð, þróunarferlum, aðgerðum til að draga úr fátækt og reikningshaldi.

15.a Fjármagn frá öllum aðilum verði virkjað og aukið verulega til að varðveita og nota líffræðilega fjölbreytni og vistkerfi með sjálfbærum hætti.

15.b Fjármagn frá öllum aðilum og á öllum stigum verði virkjað til að fjármagna sjálfbæra skógarstjórnun og mynda nægilega hvata fyrir þróunarlöndin til að þróa slíka stjórnun, þ.m.t. vegna verndunar og endurræktunar skóga.

15.c Efldur verði stuðningur á heimsvísu við viðleitni til að berjast gegn veiðiþjófnaði og ólöglegum viðskiptum með verndaðar tegundir, meðal annars verði efld geta nærsamfélaga til að leita sjálfbærra leiða til að afla lífsviðurværis.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Markmið númer fimmtán

Slide15Markmið númer 15 af hinum nýju markmiðum um sjálfbæra þróun lýtur að því að vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri nýtingu landvistakerfa, sjálfbærri stjórnun skóga, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva og snúa við jarðvegseyðingu og sporna við hnignun líffræðilegs fjölbreytileika. Í því felst meðal annars að fyrir árið 2020 verði búið að tryggja varðveislu, endurreisn og sjálfbæra nýtingu af landi og ferskvatns vistkerfum og vistkerfum þeim tengdum eins og skógar, votlendi og fjöll. Einnig á að berjast gegn eyðimerkurmyndun og koma uppþornuðum jarðveg í samt lag aftur.

Lesa má nánar um markmiðið hér

Um sjálfbæra stjórnun skóga  

Fréttatilkynning

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18