goal1

goal2

lif3

goal4

goal5

goal6

goal7

goal8

goal9

goal10

goal11

goal12

goal13

lif14lif

goal15

goal16

goal17

heims

MARKMIÐ 9: BYGGJA UPP STERKA INNVIÐI, STUÐLA AÐ SJÁLFBÆRRI IÐNVÆÐINGU FYRIR ALLA OG HLÚA AÐ NÝSKÖPUN

UNDIRMARKMIÐ:

9.1 Þróuð verði gæðagrunnvirki, sem eru áreiðanleg, sjálfbær og viðnámsþolin, meðal annars grunnvirki innan svæða og yfir landamæri, í því skyni að styðja við efnahagsþróun og velsæld manna, þar sem lögð verði áhersla á réttmætan aðgang fyrir alla á viðráðanlegu verði.

9.2 Stuðlað verði að sjálfbærri iðnþróun fyrir alla og eigi síðar en 2030 hafi hlutur iðnaðar í atvinnulífi og vergri landsframleiðslu aukist verulega, allt eftir innlendum aðstæðum, og hlutur iðnaðar tvöfaldaður í þeim löndum sem skemmst eru á veg komin í þróun.

9.3 Aukið verði aðgengi minni iðnfyrirtækja og annarra fyrirtækja, einkum í þróunarlöndum, að fjármálaþjónustu, meðal annars að lánum á viðráðanlegu verði; einnig verði aðlögun þeirra að verðmætakeðjum og mörkuðum aukin.

9.4 Eigi síðar en árið 2030 verði grunnvirki uppfærð og iðnaður aðlagaður svo að þau verði sjálfbær, þar sem nýting auðlinda verði skilvirkari, og innleidd verði tækni og iðnaðarferli í auknum mæli, sem eru hrein og umhverfisvæn, þar sem öll lönd grípi til aðgerða allt eftir getu hvers og eins.

9.5 Vísindarannsóknir verði efldar, tæknigeta iðngreina í öllum löndum verði endurbætt, einkum í þróunarlöndum, þar með talið og eigi síðar en árið 2030 verði ýtt undir nýsköpun og fjöldi þeirra sem starfa við rannsóknir og þróun verði aukinn verulega fyrir hverja milljón íbúa, og útgjöld til rannsókna og þróunar hins opinbera og einkageirans verði aukin.

9.a Greitt verði fyrir þróun varanlegra og viðnámsþolinna grunnvirkja í þróunarlöndum með auknum fjárhags-, tæknifræði- og tæknilegum stuðningi til Afríkulanda, landa sem eru skemmst á veg komin í þróun, landluktra þróunarlanda og þróunarríkja sem eru lítil eyríki.

9.b Stutt verði við tækniþróun, rannsóknir og nýsköpun innanlands í þróunarlöndum, meðal annars með því að festa í sessi umhverfi stefnumótunar sem stuðlar til dæmis að fjölbreytni í iðnaði og virðisauka varnings.

9.c Aðgengi að upplýsinga- og fjarskiptatækni veði aukið verulega og lagt verði kapp á að skapa almennan aðgang á viðráðanlegu verði að Netinu í þeim löndum sem eru skemmst á veg komin í þróun.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Markmið númer níu

Slide09Níunda markmiðið um sjálfbæra þróun snýr að því að byggja upp sterka innviði, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu fyrir alla og hlúa að nýsköpun. Í því felst meðal annars að þróa áreiðanleg og sjálfbær innviði til þess að styðja við efnahagslega þróun og velferð einstaklinga. Einnig á að auka aðgengi smærri fyrirtækja, sérstaklega í þróunarlöndum, að fjármálaþjónustu og hagstæðum lánakjörum.

Á heimasíðu Iðnþróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNIDO) má fræðast nánar um málefni tengd þessu markmiði

Lesa má nánar um markmiðið hér 

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18