goal1

goal2

lif3

goal4

goal5

goal6

goal7

goal8

goal9

goal10

goal11

goal12

goal13

lif14lif

goal15

goal16

goal17

heims

MARKMIÐ 3: STUÐLA AÐ HEILBRIGÐU LÍFERNI OG VELLÍÐAN FYRIR ALLA Á ÖLLUM ALDRI

UNDIRMARKMIÐ:

3.1 Eigi síðar en árið 2030 verði dánarhlutfall mæðra á heimsvísu komið niður fyrir 70 af hverjum 100.000 fæðingum lifandi barna.

3.2 Eigi síðar en árið 2030 verði bundinn endir á dauða nýbura og barna undir 5 ára aldri sem hægt er að koma í veg fyrir og stefni öll lönd að því að lækka dánartíðni nýbura að minnsta kosti niður í 12% af hverjum 1.000 fæðingum lifandi barna og dánartíðni barna undir 5 ára aldri að minnsta kosti niður í 25% af hverjum 1.000 fæðingum lifandi barna.

3.3 Eigi síðar en árið 2030 verði endir bundinn á farsóttirnar alnæmi, berkla, malaríu og vanrækta hitabeltissjúkdóma og barist verði gegn lifrarbólgu, vatnsbornum sjúkdómum og öðrum smitsjúkdómum.

3.4 Eigi síðar en árið 2030 verði ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma fækkað um þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað verði að geðheilbrigði og vellíðan.

3.5 Forvarnir og meðferð vegna vímuefnamisnotkunar, meðal annars misnotkunar fíkniefna og skaðlegrar notkunar áfengis, verði efldar.

3.6 Eigi síðar en árið 2020 verði fjöldi dauðsfalla og meiðsla vegna umferðarslysa lækkaður um helming á heimsvísu.

3.7 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggður almennur aðgangur að heilsugæsluþjónustu á sviði kyn- og frjósemisheilbrigðis, meðal annars vegna fjölskylduáætlana, upplýsingagjafar og fræðslu, og tryggt verði að frjósemisheilbrigði verði fellt inn í innlent skipulag og áætlanir.

3.8 Komið verði á almennum heilsutryggingum, meðal annars vernd gegn fjárhagslegri áhættu, aðgengi að nauðsynlegri gæðaheilsugæsluþjónustu og aðgengi að öruggum, skilvirkum, góðum og nauðsynlegum lyfjum og bóluefni á viðráðanlegu verði fyrir alla.

3.9 Eigi síðar en árið 2030 verði fækkað umtalsvert dauðsföllum og veikindum af völdum hættulegra efna og loft-, vatns- og jarðvegsmengunar og -smitunar.

3.a Efld verði framkvæmd rammasamnings Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir í öllum löndum, eftir því sem við á.

3.b Stutt verði við rannsóknir og þróun bóluefna og lyfja gegn smitsjúkdómum og smitvana sjúkdómum sem hafa einkum áhrif í þróunarlöndum, aðgengi verði veitt að nauðsynlegum lyfjum og bóluefnum á viðráðanlegu verði samkvæmt Dóha-yfirlýsingunni um TRIPS-samninginn og lýðheilsu sem staðfestir rétt þróunarlanda til þess að nýta sér til fulls ákvæði samningsins um hugverkarétt í viðskiptum sem fjalla um sveigjanleika í því skyni að vernda lýðheilsu og, einkum, að öllum verði veitt aðgengi að lyfjum.

3.c Fjármagn til heilbrigðismála verði aukið verulega, einnig nýliðun, þróun, þjálfun og viðhald heilbrigðisstarfsfólks í þróunarlöndum, einkum þeim sem eru skemmst á veg komin í þróun og í þróunarríkjum sem eru lítil eyríki.

3.d Geta allra landa, einkum þróunarlanda, verði efld til að senda snemma út viðvaranir, draga úr áhættu og hafa stjórn á innlendri og hnattrænni heilbrigðisáhættu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Heimsmarkmið 3: Góð heilsa

Myndband

 

Þreföldun dauðsfalla meðal unglinga af völdum alnæmis

aids2Ungar stúlkur í áhættuhópi vegna HIV:
Þreföldun dauðsfalla meðal unglinga af völdum alnæmis

Á síðustu fimmtán árum hafa dauðsföll unglinga af völdum alnæmis þrefaldast, samkvæmt tölum sem Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna birti í tilefni af alþjóða alnæmisdeginum í gær, 1. desember. Alnæmi er helsta dánarorsök unglinga í Afríku og annar helsti dánarvaldur unglinga þegar horft er á heiminn allan.

Á síðasta ári létust 60 þúsund ungmenni af völdum alnæmis en 20 þúsund árið 2000. Af öllum HIV smituðum í heiminum eru unglingar eini aldurshópurinn þar sem dánartölur eru ekki að lækka.

Nánar...

Markmið númer þrjú

Markmið númer þrjú er að stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla á öllum aldri.

Slide03Í því felst meðal annars að draga verulega úr mæðradauða, koma í veg fyrir ungbarnadauða, binda enda á ýmis konar sjúkdómsfaraldra eins og alnæmi og malaríu, auka forvarnir og bæta stórlega aðgang að heilsugæslu. Þetta á að framkvæma meðal annars með því að auka rannsóknir á bóluefnum og öðrum lyfjum, auka fjárframlög til heilsugæslu og styrkja getu þróunarlanda til þess að takast á við heilsuváir.

Þessu tengdu má nefna að Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni staðfesti í vikunni að Kúbu væri fyrsta landið í heiminum til þess að útrýma smiti HIV frá móður til barns sem það ber undir belti.

Hér má lesa nánar um markmiðið
Hér má lesa ýmsan fráleik frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 
Hér má lesa um afrek Kúbu

 

Uppræting hitabeltissjúkdóma

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) ákvað á dögunum að efla enn frekar þjónustu sína sem lýtur að því að tryggja fólki hreint vatn og auka almennt hreinlæti, með það fyrir augum að koma í veg fyrir og uppræta hitabeltissjúkdóma. Milljónir manna þjást af hitabeltissjúkdómum sem hægt væri að koma í veg fyrir með auknu hreinlæti og betra aðgengi að vatni. Aðgerðir til þess að koma í veg fyrir þessa sjúkdóma geta einnig leitt til þess að fátækt minnki. 

Frétt á vef SÞ 
Fréttatilkynning Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

Sjálfbærar samgöngur

Ráðgefandi starfshópur á vegum Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt að grípa til ráðstafana til þess að hraða ferlinu í þróun öruggari og sjálfbærari samgöngukerfis.Hópurinn hefur ákveðið að boða til alþjóðlegrar ráðstefnu um sjálfbærar samgöngur árið 2016, en þetta verður fyrsta alþjóðlega ráðstefnan af þessu tagi. Einnig er stefnt á að gefa út skýrslu um þetta málefni á næsta ári.  Þar sem meirihluti mannfólks býr í borgum er ljóst er að það að gera samgöngur sjálbærari er mikilvægt skref í að efla öryggi og heilbrigði.

Hér má lesa um ráðstefnuna 
Hér er hægt að fræðast um starfshópinn
Upplýsingar um sjálfbærar samgöngur 

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18