• Markmið félagsins er meðal annars að almenningur þekki til starfsemi Sameinuðu þjóðanna

Upplýsingar

Sérstofnanir

Sérstofnanir Sameinuðu þjóðanna

Fjórtán sjálfstæðar stofnanir eru tengdar Sameinuðu þjóðunum með samstarfssamningum. Þessar stofnanir ráða sér sjálfar en þeim var komið á fót með samkomulagi stjórnvalda í mörgum ríkjum. Þær bera víðtæka alþjóðlega ábyrgð í efnahags-, félags-, menningar-, mennta- og heilbrigðismálum og á fleiri skyldum sviðum. Sumar þessara stofnana eru eldri en Sameinuðu þjóðirnar sjálfar, þar á meðal Alþjóðavinnumálastofnunin og Alþjóðapóstsambandið.

Fjölmargar skrifstofur, áætlanir og sjóðir á vegum samtakanna - þeirra á meðal Mannréttindastofnun Sþ, Þróunaráætlun Sþ og Barnahjálp Sþ - vinna að því að bæta efnahagslegar og félagslegar aðstæður fólks víðsvegar um heim. Þessar stofnanir skila skýrslu til Allsherjarþingsins eða Efnahags- og félagsmálaráðsins.

Allar þessar stofnanir hafa eigin stjórn, eigin fjárhagsáætlun og eigin skrifstofur og það eru þær sem átt er við þegar talað er um Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir þeirra. Að öllu samanlögðu má segja að þær veiti tæknilega aðstoð og aðra hjálp á nánast öllum sviðum efnahags- og félagsmála. Sjálfstæðar stofnanir sem tengjast Sameinuðu þjóðunum með sérstökum samningum eru:

Alþjóðavinnumálastofnunin (International Labour Organization, ILO)

Mótar stefnu og gerir áætlanir um aðgerðir til að bæta vinnuaðstæður fólks og fjölga atvinnutækifærum og setur reglur um vinnumarkaðinn sem stuðst er við um heim allan. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Matvæla- og landbúnaðarstofnunin (Food and Agriculture Organization, FAO)

Stærstu hlutverk stofnunarinnar eru að auka framleiðni í landbúnaði, tryggja öryggi matvæla og sjá til þess að allir hafi aðgang að nægri fæðu til þess að lifa heilbrigðu lífi. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Menningarmálastofnun Sþ (UN Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

Stuðlar að menntun fyrir alla, menningarlegri þróun, verndun náttúru- og menningarminja heimsins, alþjóðlegu samstarfi í vísindum, tjáningarfrelsi og samskiptum. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, WHO)

Heldur utan um allar áætlanir sem hafa það að markmiði að leysa heilsufarsvandamál í heiminum og samræmir störf alls þess fólks sem að þeim málum kemur á æðsta stigi heilbrigðisþjónustu. Meðal þeirra mála sem stofnunin lætur til sína taka eru bólusetningar, menntun heilbrigðisstétta og öflun lífsnauðsynlegra lyfja. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðabankinn (World Bank Group)

Veitir lán og tæknilega aðstoð til þróunarríkja með það að markmiði að draga úr fátækt og efla sjálfbæran hagvöxt. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (International Monetary Fund, IMF)

Greiðir fyrir alþjóðlegu samstarfi í peningamálum, stuðlar að efnahagslegum stöðugleika og skapar fastan vettvang til samræðna, ráðlegginga og liðveislu í fjárhagslegum efnum. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðaflugmálastofnunin (International Civil Aviation Organization, ICAO)

Screen Shot 2015-02-25 at 12.57.20

Setur alþjóðlega staðla um öryggi og greiðar samgöngur í lofti og heldur utan um alþjóðlegt samstarf á öllum sviðum borgaralegs flugs. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðapóstsambandið (Universal Postal Union, UPU)

Staðfestir alþjóðlegar reglugerðir um póstþjónustu, veitir tæknilega aðstoð og stuðlar að samstarfi um hvaðeina er lýtur að póstþjónustu. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðafjarskiptasambandið (International Telecommunication Union, ITU)

ITU

Hefur umsjón með alþjóðasamstarfi um umbætur í öllum tegundum fjarskipta, samræmir tíðninotkun í útvarps- og sjónvarpssendingum, styður aðgerðir til að auka öryggi og stundar rannsóknir. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðaveðurfræðistofnunin (World Meteorological Organization, WMO)

World Meteorological Organization

Styður alþjóðlegar rannsóknir á lofthjúpi jarðar og loftslagsbreytingum og greiðir fyrir því að þjóðir heims geti skipst á veðurfræðilegum gögnum. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðasiglingamálastofnunin (International Maritime Organization, IMO)

Screen Shot 2015-02-26 at 13.35.34

Vinnur að því að bæta verklagsreglur í alþjóðlegum siglingum, auka öryggi til sjós með strangari reglum og draga úr mengun af völdum skipa. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðahugverkastofnunin (World Intellectual Property Organization, WIPO)

World Intellectual Property Organization

Styður alþjóðlega hugverkavernd og heldur utan um samstarf varðandi höfundarétt, vörumerki, iðnhönnun og einkaleyfi. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðaþróunarsjóður landbúnaðarins (International Fund for Agricultural Development, IFAD)

IFAD

Virkjar fjármagn til þess að auka matvælaframleiðslu og næringargildi matvæla meðal fátæks fólks í þróunarríkjum. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Iðnþróunarstofnun Sþ (UN Industrial Development Organization, UNIDO)

Ýtir undir framfarir í iðnaði í þróunarríkjum með því að veita tæknilega aðstoð, ráðgjafarþjónustu og þjálfun. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (International Atomic Energy Agency, IAEA)

Óháð milliríkjastofnun sem starfar undir vernd Sameinuðu þjóðanna. Markmið hennar er að stuðla að öruggri og friðsamlegri nýtingu kjarnorku. Heimasíðu stofnunarinnar má finna hér.

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18

Samstarfsaðilar

 

unriclogo

 

unwomenlogo

 

icemunlogo
 utanrikislogo

Finndu okkur á facebook