Námskeið fyrir kennara um Heimsmarkmiðin

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi mun í haust standa fyrir námskeiði fyrir kennara um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. „Kennarar virðast upp til hópa allir af vilja gerðir til að innleiða heimsmarkmiðin inn í sína kennslu en hins vegar hafa margir haft á orði að þeim vanti tæki og tól til þess, þ.e. hvernig eigi að kenna heimsmarkmiðin,“ segir Kristrún María Heiðberg, verkefnastjóri UNESCO skóla hjá Félagi Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. „Námskeiðið verður grunnnámskeið um heimsmarkmiðin, markmið og tilgang þeirra og hvernig kennarar geta nýtt þau í kennslu,“ segir Kristrún. „Það er nefnilega ekki nóg að vera með heimsmarkmiðaveggspjaldið upp á vegg í öllum skólum heldur verður einnig að innleiða heimsmarkmiðin í kennsluna og allt skólasamfélagið.“

Kristrún segir marga kennara nú þegar vera að vinna eftir heimsmarkmiðunum þrátt fyrir að gera sér kannski ekki alltaf grein fyrir því. „Ein fjöruferð með nemendum þar sem nemendur fá fræðslu um lífríki sjávar uppfyllir t.d. heimsmarkmið nr. 14 um líf í vatni og heimsmarkmið 4, menntun fyrir alla.“

Að sögn Kristrúnar fékk Félagið styrk úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla til að halda námskeiðið. „Við erum svo heppin að fá frábæran kennara til að kenna á námskeiðinu, Evu Harðardóttur, sem býr yfir mikilli reynslu. Eva er uppeldis- og menntunarfræðingur og stundar doktorsnám við Háskóla Íslands. Rannsóknaráhersla hennar í doktorsnámi snýr að ungu flóttafólki, alþjóðlegri borgaravitund og inngildandi menntun. Eva hefur starfað sem aðjúnkt við MVS. Hún hefur kennt fjölmörg námskeið m.a. um lýðræði, mannréttindi og borgaravitund ungs fólks. Eva hefur mikla þekkingu á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og hefur m.a. byggt námskeið sín á þeim grunni. Þá starfaði Eva sem menntunarsérfræðingur á vegum UNICEF í Malaví frá 2013-2016.“

Kristrún segir Félag SÞ binda miklar vonir við námskeiðið og voni að sem flestir kennarar nýti sér þetta tækifæri til að fræðast um heimsmarkmiðin. Námskeiðið, sem áætlað er að verði haldið fyrri part ágústmánaðar, stendur yfir í einn dag og verður verði stillt í hóf. Kennarar geta sótt um styrk fyrir námskeiðinu úr Endurmenntunarsjóði kennara. Námskeiðið verður auglýst nánar þegar nær dregur.